วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 16 [ 4 ตุลาคม 2554 ]

วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เเต่มีการสอบปลายภาค

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15 [ 27 กันยายน 2554 ]

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน อาจารย์ได้ให้ส่งเเผนการจัดการเรียนการสอนทาง วิทยาศาสตร์ เเละสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน...

- หลักการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
- การสอนเเบบโครงการ
- ความหมายวิทยาศาสตร์
- สื่อวิทยาศาสตร์
- ทักษะทางวิทยาศาตร์
- ของเล่นวิทยาศาสตร์
- การเขียนเเผนการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาตร์
- การทำโครงการทางวิทยาศาตร์
- การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
- การจัดนิทรรศการ
- การประเมินทางวิทยาศาตร์ : การสังเกต , สนทนา / ซักถาม , ผลงาน

*** ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ ที่คอยดูเเลช่วยเหลือเป็นอย่างดี ดิฉันจะเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตค่ะ

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 14 [ 20 กันยายน 2554 ]

... การเรียนการสอน ...

อาจารย์ตรวจดู Blogger ของนักศึกษาเเต่ละคน เเละให้ไปเเก้ไข / เพิ่มเติม Blogger ของตัวเอง ให้เรียบร้อย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6 ทักษะ

1. ทักษะการสังเกต
2. ทักษะการจำเเนก
3. ทักษะการเเสดงปริมาณ
4. ทักษะการสื่อความหมาย
5. ทักษะการเเสดงความคิดเห็น
6. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับเวลา

วัตถุประสงค์

- บอกชื่อ เช่น บอกชื่อของปลาได้
- บอกลักษณะ เช่น บอกลักษณะของปลาได้
- บอกส่วนประกอบ เช่น บอกส่วนประกอบของปลาได้

สาระสำคัญ

- เรื่องที่เราจะสอน เช่น ลักษณะของปลา [ ตัวใหญ่ ตัวเล็ก ]

การจัดกิจกรรม

ขั้นนำ : คำคล้องจอง , นิทาน , ปริสนาคำทาย

ขั้นทำกิจกรรม : กิจกรรมที่ครูเตรียมไว้

ขั้นสรุป : สนทนา / ซักถาม

*** อาจารย์ให้เเบบฟอร์มการเขียนเเผน ไปปรับเเก้เเผนมาใหม่ นำมาส่งในสัปดาห์ต่อไป

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13 [ 13 กันยายน 2554 ]

วันนี้อาจารย์สอนเขียนเเผนวิทยาศาสตร์...

สาระการเรียนรู้

- สิ่งที่อยู่รอบตัว
- เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก
- บุคคลเเละสถานที่
- ธรรมชาติ

ประสบการณ์สำคัญ

- ร่างกาย
- สังคม
- อารมณ์ - จิตใจ
- สติปัญญา
- ภาษา

ทักษะทางวิทยาศาสตร์

- การสังเกต
- การจำเเนก
- การวัด
- การสื่อความหมาย
- การคำนวณ

*** อาจารย์ได้มอบหมายงานกลุ่ม คือ การเขียนเเผนการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12 [ 6 กันยายน 2554 ]

วันนี้อาจารย์ให้นำงานประดิษฐ์จากเเกนทิชชูมาส่ง เเละให้ดู VDO เรื่อง มหัศจรรย์ของน้ำ...

การทดลองที่ 1

- ต้มน้ำเเข็งให้เป็นของเหลวเมื่อเกิดเป็นไอ เอาน้ำเเข็งในจานมาวางด้านบน
ผลที่เกิดขึ้น คือ กลายเป็นหยดน้ำ

การทดลองที่ 2

- หาภาชนะมา 2 เเบบ [ เเบบที่ 1 เเก้ว เเบบที่ 2 จาน ] นำน้ำมาเทลงในภาชนะทั้ง 2 เเล้วนำไปตากเเดด 1 วัน ผลที่เกิดขึ้น คือ น้ำในจานลดลง [ เพราะ ภาชนะที่มีผิวหน้ากว้างจะเเห้งเร็วกว่าภาชนะที่มีผิวหน้าเเคบ]

การทดลองที่ 3

- นำน้ำมาเทใส่เเก้วจนเต็ม นำกระดาษมาปิดปากเเก้ว เเล้วนำไปเเช่ตู้เย็น ผลที่เกิดขึ้น คือ น้ำกลายเป็นน้ำเเข็งจนล้นเเก้ว [ เพราะ น้ำจะมีโมเลกุลที่อัดตัวกันเเน่น เมื่อเเช่เย็นโมเลกุลจะ ขยายตัว ]

การทดลองที่ 4

- นำเเครอทมาเทใส่ลงในเเก้ว ที่เราใส่น้ำเกลือเอาไว้ ผลที่เกิดขึ้น คือ เเครอทลอยเหนือน้ำ [ เพราะ ในเเก้วที่มีน้ำเกลือ มีโมเลกุลลดน้อยลง ]

การทดลองที่ 5

- หาขวดน้ำมา 1 ใบ เจาะรูให้ตรงกัน 3 รู เมื่อเจาะเสร็จก็ปิดรูทั้ง 3 เเล้วใส่น้ำในขวดให้เต็ม จากนั้นก็เปิดทีละรู ผลที่เกิดขึ้น คือ น้ำทั้ง 3 รู พุ่งไปเท่ากัน [ รูที่ 3 พุ่งไกลที่สุด เพราะ เกิดจากเเรงดันของน้ำ]

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 11 [ 30 สิงหาคม 2554 ]

ในวันนี้ก่อนเข้าบทเรียน อาจารย์ได้พูดถึงการจัดกิจกรรมงานประดิษฐ์จากกระดาษเเกนทิชชู ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์...

เเกนทิชชู - วิทยาศาสตร์

- เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัว
- ผลิตจากธรรมชาติ
- เปลี่ยนเเปลงได้
- มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน

การจัดการเรียนการสอน เเบบโครงการ

1. เริ่มโครงการ
- หาหัวข้อเรื่อง / ให้เด็กนำเสนอ
- อยากรู้อะไร ถาม / ตอบ
- ทำอย่างไร / สถานที่ คน กิจกรรม
- ทบทวนประสบการณ์เดิม / สนทนา

2. ดำเนินตามเเผนการที่วางไว้ เเละลงมือปฏิบัติ

3. สรุป / นำเสนอ
- หน้าที่ / อธิบาย ต้อนรับ จัดสถานที่
- คน / เด็กผู้ดำเนินกิจกรรม ครูกำหนด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- สถานที่ / ในห้องเรียน นอกห้องเรียน

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 10 [ 23 สิงหาคม 2554]

ในวันนี้อาจารย์ได้สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเเบบโครงการ...  • ลักษณะของกิจกรรม / หลักการจัดกิจกรรม

- สอดคล้องกับพัฒนาการ


- มีความหลากหลาย- สอดคล้องกับหน่วย- เป็นเรื่องใกล้ตัว  • ตัวอย่าง การจัดการเรียนเเบบโครงการ [ เรื่อง..ดอกไม้ ]

ขั้นริเริ่ม : ครูถามถึงสิ่งที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับดอกไม้ โดยทำเป็นเเผนผัง- ส่วนประกอบของดอกไม้- ดอกไม้มีกี่ชนิด


- มีสีอะไรบ้าง- มีประโยชน์อย่างไร- ขยายพันธุ์ด้วยวิธีใด- มีวิธีการดูเเลอย่างไร- มีวิธีปลูกอย่างไรขั้นลงมือปฏิบัติ


- กิจกรรมเคลื่อนไหว : เเต่งเพลงเกี่ยวกับดอกไม้


- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ : เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ , พาไปดูสถานที่จริง


- กิจกรรมศิลปะ : วาดรูปส่วนประกอบของดอกไม้ , ประดิษฐ์ดอกไม้


- กิจกรรมเล่นเสรี : มุมประสบการณ์ที่เราจัดให้


ขั้นสรุป- การนำเสนอ : นิทรรศการ , เพลงที่เเต่ง