วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 5 [ 20 กรกฎาคม 2554 ]วันนี้อาจารย์ให้กลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนองานในครั้งที่เเล้วออกมานำเสนอ...
โดยมีหัวข้อ ดังนี้...  • การเดินทางของเสียง

  • หลักการการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาตร์

ท้ายชั่วโมงอาจารย์พูดสรุปในเรื่องที่ทุกกลุ่มจัดกิจกรรม โดยโยงเป็นเเผงผังความคิด เเละให้เขียนโครงการยาเสพติด โดยมีหลักการเเละเหตุผลด้วย


*** อาจารย์นัดให้มาทำกิจกรรม ลดละเลิกเหล้า บุหรี่ เเละยาเสพติด ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม2554 เวลา 11.00 น.
เพลง รณรงค์สิ่งเสพติด


มา มา มา พวกเรามา ลด เลิก เหล้า เบียร์ [ซ้ำ]


บุหรี่ เเละ สิ่งเสพติด [ซ้ำ]


เพื่อตัวเรา เเละ เพื่อในหลวง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น